Prvomájový Lipnický turnaj

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Prezentace: 08:00 – 08:45; začátek hry: 09:00

Startovné: 200 Kč za osobu, 100 Kč pro juniory.
V ceně startovného oběd.