Přebor KV a PLZ kraje – memoriál Mirka Valenty

Turnaj dvojic.

Prezentace: 8:30 – 9:20; začátek hry: 9:30

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.